Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ (του Δημάρχου Ιθάκης), ΤΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ,…. Ω ΔΙΑΥΓΕΙΑ !!!


Είναι η Τρίτη φορά που βγαίνει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκήρυξη του Δημάρχου Ιθάκης Γιάννη Κασσιανού που αφορά –φωτογραφίζει- την αδελφή του Νίκη Κασσιανού-Παναγιωτοπούλου. Η δύο προηγούμενες προκηρύξεις επεστράφησαν ως μη νόμιμες από τη Περιφερειακή Διοίκηση επειδή δεν πληρούσε, η επί εννέα μήνες
εθελόντρια-άτυπη σύμβουλος  και αδελφή Νίκη τα τυπικά προσόντα των προηγούμενων προκηρύξεων !!! Αυτή τη φορά η προκήρυξη τα έχει ΟΛΑ,… «Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, εμπειρία στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, παιδικών σταθμών και δημοτικών σχολείων: Η δε επαγγελματική εμπειρία θα αποδεικνύεται με χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας».
Μόνο η Διεύθυνση, το τηλέφωνο και ο αριθμός ταυτότητας λείπουν από τη προκήρυξη που πιστοποιούν πανηγυρικά ότι αναφέρεται η εν λόγω προκήρυξη στην ίδια!!! Τώρα με την οικονομική κρίση 27.500 € το χρόνο δεν είναι λίγα μιας και οι δουλειές τους πάνε κατά διαόλου. Θαυμάστε λοιπόν!!!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ  
ΙΘΑΚΗ 26-9-2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  7371
   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Ιθάκης έχοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
τον ΟΕΥ του Δήμου Ιθάκης
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
Γ) Να έχουν εμπειρία στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, παιδικών σταθμών και δημοτικών σχολείων:
Η επαγγελματική εμπειρία θα αποδεικνύεται με χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 7-10-2011  στα γραφεία του Δήμου Ιθάκης (αρμόδιος υπάλληλος κ. Βαρβαρήγος Ευθύμιος  τηλ. 26740 32795) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ
Αλήθεια κ. Αποστολόπουλε της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης από τη μια η Κυβέρνηση που εκπροσωπείται θα βγάλει Δημοτικούς υπαλλήλους σε εφεδρεία και από την άλλη δίνει το δικαίωμα στους Δημάρχους να πέρνουνε συγγενείς και φίλους Ειδικούς Συμβούλους και μάλιστα με «παραπαίοντα» προσόντα, προσόντα που δεν είναι και τα αξιολογότερα. Από την άλλη σε ότι αφορά την αδελφή του ήδη λειτουργεί σαν Σύμβουλος και άτυπη Αντιδήμαρχος και μάλιστα της έχει ξεχωριστό γραφείο εκτός Δημοτικών γραφείων (πρώην γραφεία ΤΥΔΚ), επειδή του Δήμου Ιθάκης και των δημοτών του, τους περισσεύουν χρήματα για ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ «πολυθρόνες». Η ίδια λειτουργεί με αυταρχικό τρόπο, δίνει εντολές στους υπαλλήλους, μπαινοβγαίνει ώρες στα Δημοτικά γραφεία όταν αυτά είναι κλειστά, γράφει την αλληλογραφία του Δημάρχου κατά την πολυήμερες απουσίες του σε γειτονική χώραόπου διατηρεί τις επιχειρήσεις του, ρυθμίζει πως θα ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, τι θα ψηφίσουν, η αν ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μπει η όχι προς ψήφιση στο ΔΣ και άλλα πολλά !!!  Όλα αγγελικά πλασμένα μιας και οι δύο Αντιδήμαρχοι, Πρόεδρος ΔΣ, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Υπάλληλοι υπακούουν στις διαταγές και τις ορέξεις της !!!
Να την χαίρονται όλοι σας και εσείς κ. Αποστολόπουλε!!!!
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
Αναρτήθηκε στο http://www.ithacanews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου