Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΟ ΠΑΕΙ Η "ΔΩΡΕΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΣ!!!


Τι λέτε βωρέ παιδιά καημένα; Δηλαδή ο άνθρωπος μας χάρισε έναν γάιδαρο κι εμείς τονε τηράμε στα δόντια;
Μια φορά κι αυτός ο άνθρωπος πήγε να αυτοανακηρυχθεί μέγας ευεργέτης του Δήμου Ιθάκης και δεν τονε αφήνουνε.
Τι κακό κι αυτό σ' αυτό το νησί;
Για να δούμε όμως τι συμβαίνει.....................
Σ' εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Ιουνίου ο Δήμαρχος ζήτησε να του αναγνωριστούν έξοδα παράστασης 80.000  για διάφορα ταξίδια του (στη Ρουμανία;) κλπ, κλπ. Αφού το κλίμα δε σήκωνε λοιπόν να εισπράξει αυτά τα χρήματα, ο Δήμαρχος το γύρισε στο "καλαματιανό" και τα έκανε δώρο στο Δήμο Ιθάκης. Τουλάχιστον να' χει το ταμείο κάνα φράγκο να πληρώνεται ο ίδιος και οι πέριξ....
Φυσικά κατά πλειοψηφία οι δαπάνες εγκρίθηκαν ως έξοδα παραστάσεως και πάλι φυσικά κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε και η "Δωρεά" του.
Ήρθε λοιπόν ο Σκληρός έκανε ένσταση ζητώντας την ακύρωση της απόφασης και τώρα η Περιφέρεια κάνει δεκτή την ένσταση και ακυρώνει την απόφαση των Δημοτικών Συμβούλων του Γιάνναρου. Νομίζω όμως ότι έχει μεγάλη σημασία να διαβάσετε την ένσταση του κ. Σκληρού για να καταλάβετε τι ακριβώς ζητούσε και τελικά δώρησε ο Δήμαρχος. Σας παραθέτω το κείμενο της ένστασης, όχι για άλλο λόγο αλλά γιατί και οι Θιακοί έχουν άποψη.

«ΠΡΟΣ ΑΞ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΘΕΜΑ: «ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 137/15-06-11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»
Κύριε Γενικέ
Ενίσταμαι κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Δ.Σ του Δήμου Ιθάκης και ζητώ την ακύρωσή της για τους παρακάτω λόγους:
1. Το θέμα μπήκε στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ ως «Έγκριση εξόδων παράστασης Δημάρχου ποσού 80.000,00 ευρώ» με εισηγητή τον ίδιο τον Δήμαρχο και όχι ως «αποδοχή δωρεάς» όπως αποφάσισε το Δ.Σ
2. Αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την αποδοχή δωρεάς ,σύμφωνα με τον ν.3852/2010 άρθρο 72 παρ. 1η ,είναι η Οικονομική Επιτροπή. Ούτε η Οικονομική Επιτροπή ούτε το Δ.Σ αποφάσισαν ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα θα ασκηθεί από το Δ.Σ.
3. Χρηματική δωρεά χωρίς τα αντίστοιχα παραστατικά δεν νοείται. Γι' αυτές τις 80.000,00 ευρώ δεν κατατέθηκε ούτε ένα παραστατικό.
4. Το πότε μετακινείται εκτός έδρας 0 Δήμαρχος και ποιές δαπάνες μετακίνησης του καταβάλλονται, τα προβλέπει ο ν.3463/2006 αρθρ 140. Η συγκεκριμένη απόφαση αποδέχεται ότι δαπάνες: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 6.500,00 ΕΥΡΩ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 3.400,00 ΕΥΡΩ, ΒΕΝΖΙΝΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 4.400,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ 14.300,00 ΕΥΡΩ έγιναν προς όφελος του Δήμου, παρά το ότι:
α. Αν έγιναν, αυτές έγιναν σε αντίθεση με όσα προβλέπει ο ν.3463/2010
β. Ουδέν παραστατικό κατατέθηκε που να δικαιολογεί αυτά τα ποσά και να αποδεικνύει το προορισμό των ταξιδιών προς όφελος και λογαριασμό του Δήμου.
5.Οι δαπάνες τοπογράφων 16.000,00 ευρώ αφορούν κατά δήλωση του Δήμαρχου ,Ρουμάνους τοπογράφους οι οποίοι έκαναν τοπογραφικά των ιδιοκτησιών του Δήμου. Όμως στο τροποποιημένο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011, περιλαμβάνεται το έργο με Κ.Α 71.7135.38 «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 16.000,00 ΣΥΝ ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση η έλευση Ρουμάνικου συνεργείου τοπογράφων αν έγινε, έγινε χωρίς απόφαση του Δ.Σ.
6. Η δαπάνη 26.000,00 ευρώ για ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ αφορά κατά δήλωση του δήμαρχου , κυρίως αμοιβές του κ. ΝΙΚΟΥ ΤΑΜΠΑΚΙΔΗ. Για το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του Δήμου, το Δ.Σ, ο συγκεκριμένος κύριος ουδεμία σχέση έχει με τον Δήμο και είναι παντελώς άγνωστο το έργο που προσφέρει για να δικαιολογείται η αντιμισθία του.
7. Η δαπάνη 8.500,00 ευρώ για την ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ, ουδόλως αφορά τον Δήμο αφού αφενός μεν η ίδια δηλώνει ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ στο Δήμο, αφετέρου δε στον Π/Υ του Δήμου έχει προβλεφτεί δαπάνη 27.000,00 ευρώ για την πρόσληψή της ως ειδική σύμβουλος Παιδείας.
Εν τέλει, όλες οι δαπάνες οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση κατά της οποίας ενίσταμαι:
- Από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι πραγματικά έγιναν
- Από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι, αν έγιναν ,αυτές έγιναν για λογαριασμό του Δήμου
- Αν έγιναν, έγιναν με τρόπο και διαδικασία που επέλεξε κατά το δοκούν ο Δήμαρχος και όχι σύμφωνα με τον Δημοτικό Κώδικα
8. Τέλος, αποδοχή μιας τέτοιας δωρεάς σημαίνει ότι το Δ.Σ αλλά και οι εποπτεύουσες αρχές αποδέχονται ότι - ιδιαίτερα σε μια τέτοια τραγική για την οικονομική κατάσταση του έλληνα πολίτη περίοδο - έχει το δικαίωμα ο δήμαρχος μιας πόλης να προκαλεί τον άνεργο, τον απολυμένο οικογενειάρχη και τον πτωχευμένο μικρομεσαίο με τέτοιο τρόπο. Στην αποτροπή τέτοιων προκλήσεων άλλωστε σκοπεύει και ο ν.3852/2010, όταν στο άρθρο 61 παρ 1α ορίζει ότι «ο δήμαρχος οφείλει να εκπληρώνει ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις του και να ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος».
Συνημμένως σας υποβάλλω:
α. την υπ' αριθμ. 137/15-06-11 απόφαση Δ.Σ
β. το υπ' αριθμ. 5797/19-09-2011 διαβιβαστικό της απόφασης έγγραφο Δήμου Ιθάκης
γ. την υπ' αριθμ. 4844/10-06-2011 πρόσκληση Δ.Σ»
ΜΕ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
Ανάρτηση Από τον/την Penelope of Ithaca στο penelope of ithaca

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου