Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ κ. ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΧΟΡΤΑΣΕΙ!!!


Με απόφαση σας στις 25.01.2013 που αναρτήθηκε  στο Διαδίκτυο ακυρώθηκε το από 13-01-2013 πρακτικό εκλογής µελών Οικονομικής Επιτροπής του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ ∆ήµου Ιθάκης για τους λόγους: «Παραβιάζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010  διότι υπέβαλε υποψηφιότητα για την εκλογή της ως µέλος στην Οικονοµική Επιτροπή του εν λόγω ∆ήµου και έλαβε µέρος στην διαδικασία ψηφοφορίας η ανεξάρτητη ∆ηµοτική Σύµβουλος του ∆ήµου Ιθάκης κ..Γεωργία Ταφλαµπά, γεγονός το οποίο επιφέρει ακυρότητα στην συγκεκριµένη με τη διαδικασία εκλογής µελών της Οικονομικής Επιτροπής του ∆. Ιθάκης».
Στις 29-1-2013 και με Αρ. Πρωτ.: 485 ο Δήμαρχος Ιθάκης εξέδωσε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ την 2η του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Σάββατο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού - Καθορισμός Ανταποδοτικών τελών ύδρευσης - Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013
Την 01.02.2013 γνωστοποιήσαμε την απόφαση σας περί ακύρωσης του από 13-01-2013 πρακτικό εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στο διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας.
Στη συνέχεια με ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΨΕΥΣΗ που αναρτήθηκε στο http://www.ithaki.gr η Αντιδήμαρχος Ιθάκης Νίκη Παναγιωτοπούλου-Κασσιανού ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι η  εκδοθείσα πρόσκληση εκ μέρους του Δημάρχου για σύγκλιση της Επιτροπής, το Σάββατο 02-02-2013 και ώρα 12 το μεσημέρι, ισχύει, αντίθετα με ψευδές δημοσίευμα σε τοπική ηλεκτρονική εφημερίδα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΨΕΥΣΗ
 Ενημερώνουμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι η  εκδοθείσα πρόσκληση εκ μέρους του Δημάρχου για σύγκλιση της Επιτροπής, αύριο Σάββατο 02-02-2013 και ώρα 12 το μεσημέρι, ισχύει, αντίθετα με ψευδές δημοσίευμα σε τοπική ηλεκτρονική εφημερίδα.
Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής, να παρευρεθούν προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
   1. Καθορισμός Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (Εισήγ: Δήμαρχος)
   2. Καθορισμός Ανταποδοτικών τελών ύδρευσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (Εισήγ: Δήμαρχος)
   3. Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 (Εισήγ:  Εκτελεστική Επιτροπή)
Η αντιδήμαρχος Ιθάκης
Νίκη Παναγιωτοπούλου
Τελικά η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε, πήρε αποφάσεις που στη συνέχεια θα ακυρωθούν και αυτές μια και η συνεδρίαση όπως προαναφέραμε είναι άκυρη!!! Θα μου πείς ότι νοιάζεται η κ. Κασσιανού για την αξιοπιστία των θεσμών και πότε έμαθε η κυρά δασκάλα να τους υπηρετεί με αξιπρέπεια!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου