Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ Ο.Σ.Α.Μ.Ν.


ΠΡΟΣ: Δίκτυο Μικρών Νησιών                         
ΚΟΙΝ: Μελετητική ομάδα (ΤRANSCOOP)  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ Ο.Σ.Α.Μ.Ν.
Κύριοι,
Καταρτίσαμε έναν πρώτο πίνακα σύμφωνα με τα δεδομένα της συνάντησης που είχατε με τον Δήμαρχο Ιθάκης Κο Κασσιανό.
Ο κατωτέρω πίνακας θα μπορεί φυσικά να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί από εσάς.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιθάκης χρησιμοποιεί τα δεδομένα που της δόθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα στενά χρονικά περιθώρια περί κατάθεσης ώριμων προτάσεων και έχει αναλάβει το έργο ταξινόμησης των προτεινόμενων δράσεων σύμφωνα με τους Άξονες του προγράμματος.
Τα στελέχη του Δήμου Ιθάκης που ασχολούνται με την κατάρτιση της παρούσης ονομάζονται Δημήτριος Αρκουζής και Παναγούλα Κωστήρη και η επικοινωνία μαζί τους γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 2674033755 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στις διευθύνσεις ithaki@otenet.gr και p.kostiri@ithaki.gr .
Παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα  για την παραλαβή αλλά και για όποιες προτάσεις – διευκρινίσεις προκειμένου να προχωρήσουμε στην Κατάρτιση προδιαγραφών και την προετοιμασία των προτάσεων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
                                           
Παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τις δικές προτάσεις που τυχόν δεν συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίασή σας.
Όπως γνωρίζουμε θα πρέπει το Αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη ο ανωτέρω πίνακας να έχει ολοκληρωθεί.
Για τον Δήμο Ιθάκης
Δ. Αρκουζής
Π.Κωστήρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου