Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011

ΔΗΜΟΣΙΟ: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝΠροθεσμία έως την προσεχή Τετάρτη, 24 Αυγούστου, προκειμένου να αποστείλουν στοιχεία για προσλήψεις και αποχωρήσεις προσωπικού κατά τα έτη 2011-2005, έχει θέσει ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ντίνος Ρόβλιας, με έγγραφό του προς όλους τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ, Φορείς Γενικής Κυβέρνησης).
Το έγγραφο του υφυπουργού εκδόθηκε στο πλαίσιο της νομοθετημένης ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία «από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων, με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα».
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης και να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός με γνώμονα τις ιεραρχημένες ανάγκες των υπηρεσιών, ο κ. Ρόβλιας ζητεί από όλους τους φορείς:
- Στοιχεία για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του έτους.
- Εκτίμηση των προσλήψεων και αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι 31-12-2011.
- Εκτίμηση των προσλήψεων και αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού για κάθε έτος χωριστά από το 2012 έως και το 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου