Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Στη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Νόμος Καλλικράτης» και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης», θα προχωρήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Για το λόγο αυτό καλούνται οι πολίτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ήτοι Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς – Ιθάκης), να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέχρι την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Αλυκές, Ποταμού, 49100, Κέρκυρα) με φαξ στο 2661042335 και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης pin@pin.gov.gr. 
Μετά τη λήξη της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων πολιτών, ώστε, με βάση τα αποτελέσματα της κλήρωσης, να οριστούν τα μέλη – πολίτες, που θα μετέχουν στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου