Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ 2013 - 2015 ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ


Την Κυριακή 07 Απριλίου 2013 και ώρα 11:30 πρωινή, το Δ.Σ. της Ένωσης των Απανταχού Ιθακησίων, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, κάλεσε τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του, Θεμιστοκλέους 4, 5ος όροφος, Ομόνοια, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 14 Απριλίου, ώρα 11.30 πμ, στον ίδιο χώρο.
Μετά τον σύντομο χαιρετισμό της Προέδρου κυρίας Γρηγορίου - Μαρούλη Αικατερίνης και την παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού από τον Ταμία κύριο Σταμελάτο Ανδρέα, ετέθησαν τρία θέματα προς ψηφοφορία.
α) Ψηφίστηκε η μετατροπή των χρημάτων της προθεσμιακής κατάθεσης του Συλλόγου μας από δολάρια σε ευρώ όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, (ισοτιμία ευρώ - δολαρίου), ούτως ώστε να επιτευχθεί καλύτερη συμφωνία με την Τράπεζα για μεγαλύτερο επιτόκιο. Ο λογαριασμός θα παραμείνει προθεσμιακός.
β) Ψηφίστηκε η πρόταση εισόδου του συλλόγου μας στην νεοϊδρυθείσα Συνομοσπονδία Επτανησιακών Σωματείων Αττικής, εφόσον μελετηθεί το καταστατικό της από νομικό σύμβουλο και κριθεί συμφέρουσα η είσοδος της Ένωσης στην εν λόγω Συνομοσπονδία.
γ)Ψηφίστηκε η ανάθεση των οικονομικών της Ένωσης σε Φοροτεχνικό - Λογιστικό γραφείο για την διασφάλιση της νομιμότητας, αλλά και την ελαχιστοποίηση πιθανότητας λογιστικού σφάλματος που εγκυμονεί τον κίνδυνο έκθεσης του συλλόγου αλλά και του εκάστοτε Δ.Σ.
Μετά την ψήφιση των ανωτέρω θεμάτων, οι σύνεδροι ενέκριναν ομοφώνως τα παρουσιασθέντα οικονομικά στοιχεία και απάλλαξαν το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.
Κατόπιν ο τέως Πρόεδρος της Ένωσης κύριος Τσιντήλας Διονύσης, εκλέχθηκε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και άρχισε η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, όπου και προέκυψε το νέο Δ.Σ. αποτελούμενο από τους:
Γρηγορίου - Μαρούλη Αικατερίνη, Γρίβα - Γιοβάνη Γερασιμούλα, Ξυνή Ευσταθία, Σταθοπούλου Άννα, Σταμελάτο Ανδρέα, Κουτσουβέλη Σπυρίδωνα, Λαθούρη Γεώργιο.
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: Τσιντήλας Διονύσιος, Φερεντίνος Διονύσιος, Μαρούλης Βασίλειος.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση, όπου συγκροτήθηκε σε σώμα.
Ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον καταστατικό της Ένωσης, εξελέγησαν οι κάτωθι στις αναγραφόμενες παραπλεύρως θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:
Γρηγορίου - Μαρούλη Αικατερίνη - Πρόεδρος
Σταμελάτος Ανδρέας - Αντιπρόεδρος
Σταθοπούλου Άννα - Γεν. Γραμματέας
Ξυνή Ευσταθία - Ταμίας
Γιοβάνη - Γρίβα Γερασιμούλα Αναπλ. Γραμματέας
Κουτσουβέλης Σπυρίδων - μέλος
Λαθούρης Γεώργιος - μέλος
Τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσφέρουν εθελοντική εργασία, κοπιαστική και υπεύθυνη και δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή, παρά μόνο την ηθική ικανοποίηση της επίτευξης των στόχων του συλλόγου μας.
Κίνητρο για την ενασχόλησή τους με το σύλλογο, είναι η αγάπη για την Ένωση, η αγάπη για την Ιθάκη και η πίστη ότι η συλλογική δράση μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί.
Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα μέλη να υποστηρίζουν και να σέβονται το νέο συμβούλιο που εξέλεγξε το ανώτατο όργανο της Ένωσης, η Γενική Συνέλευση, να συμμετέχουν περισσότερο στις δράσεις του συλλόγου, να προτείνουν νέες ιδέες.
Από την πλευρά του το νέο Δ.Σ. υπόσχεται να δουλέψει με όλες του τις δυνάμεις για την συνέχεια της καλής πορείας της Ένωσης. Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση.
Στη φωτογραφία: Κουτσουβέλης Σπύρος, Γρηγορίου - Μαρούλη Κατερίνα, Σταμελάτος Ανδρέας, Γρίβα - Γιοβάνη Γερασιμούλα, Ξυνή Έφη, Σταθοπούλου Άννα. Από τη φωτογραφία, απουσιάζει το έβδομο μέλος του συμβουλίου μας Λαθούρης Γιώργος που αποχώρησε λίγο νωρίτερα, λόγω σημαντικής υποχρέωσης.
Καλή δύναμη σε όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου