Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ


O προϋπολογισμός του Δήμου, ελέγχθηκε από τον ελεγκτή νομιμότητας κ. Γεράσιμο Ανδρεάτο και στη συνέχεια εστάλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στη Πάτρα προς έγκριση από τον Γραμματέα κ. Μανώλη Αγγέλακα κι επεστράφει στο Δήμο, -όπως το είχαμε πριν μέρες αναφέρει- με την παρατήρηση να αναμορφωθεί η μάλλον να ξαναγίνει από την αρχή διότι δεν είναι σύμφωνος με την σύνταξη που προβλέπουν οι διατάξεις που ορίζονται από τον Καλλικράτη, και να επιστραφεί εντός 15 ημερών ξανά προς έγκριση…


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου