Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ

Στις 10  Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ του Δ. Ιθάκης θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Επίσης θα γίνει Ενημέρωση - Συζήτηση σχετικά με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ιθάκης «Ο ΦΗΜΙΟΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Εισηγητική εκθεση για την έγκριση σχεδιου προγραμματικής σύμβασης για την κατάθεση Τ.Δ.Π.Π. του Ο.Σ.Α.Μ.Ν. (Εισήγ: Γραφείο Ανάπτ. & Προγραμματισμού)
 2. Γνωμοδότηση περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης  για το σχολικό έτος 2013-2014  (Εισήγ: Γραφείο Ανάπτ. & Προγραμματισμού)
 3. Εισηγητική εκθεση για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ 159/2012 αποφασης Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Ιθάκης σε πρόσκληση ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ  ΑΕ) (Εισήγ: Δήμαρχος)
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς ΟΤΑ ΑΕ. (Εισήγ: Δήμαρχος)
 5. Λήψη απόφασης για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Πρόνοιας από το Δήμο Ιθάκης στο Ν.Π.Δ.Δ. <ΕΛΠΙΝΩΡ> - Τομέα Κοινωνικής Προστασίας. (Εισηγ: Γ. Βερώνης , Πρόεδρος του Ν.Π.)
 6. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012. (Εισηγ: Οικονομική υπηρεσία)
 7. Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού ΟΙΚ. έτους 2012 για λογιστική τακτοποίηση. (Εισηγ: Οικονομική υπηρεσία)
 8. Αίτηση του Αθλητικού Σωματείου <Η ΠΡΟΟΔΟΣ> για οικονομική ενίσχυση. (Εισήγ : Χρ. Παίζη)
 9. Αίτηση Παναγή Τραυλού κατοίκου Κιονίου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης μπροστά από την οικία του. (Εισήγ: Χ. Δημητριάδης)
 10. Αίτηση Δημήτριου Πεταλά κατοίκου Κολλιερής για επέκταση φωτισμού έως την οικία του. (Εισήγ: Χ. Δημητριάδης)
 11. Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου : «Προσθήκη κατ’ επέκταση Γυμνασίου Λυκείου Ιθάκης» Αναδόχου Κ/Ξ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΛΗΣ. (Εισήγ: Χ. Δημητριάδης)
 12. Αίτημα για διορισμό Δημοτικών Συμβούλων στη Διαχειριστική Επιιτροπή του Κ.Π.Ε.  Ιθάκης. (Εισήγ: Δήμαρχος)
 13. Αντικατάσταση της Δημοτικού Συμβούλου Ε. Ραυτοπούλου στη τριμελή επιτροπή για την εξέταση ενστάσεων που αφορούν λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ: Δήμαρχος)
 14. Ακύρωση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος του Δεσσαλέρμου Ανδρέα του Γερασίμου. (Εισήγ: Δήμαρχος)
 15. Ακύρωση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος του Γκαβανόζη Τηλεμάχου του Ευστρατίου. (Εισήγ: Δήμαρχος)
 16. Μεταφορά του Ηρώου στη θέση του υπό κατεδάφιση κτιρίου του παλιού Ειρηνοδικείου (Εισηγ: Αντιπρόεδρος ΔΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου