Σάββατο 11 Αυγούστου 2012

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ!


Η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό με την κρίση και την ανεργία θα θεριεύει απασχολεί πολλούς, ειδικά τους νέους. Είναι γνωστό ειδικά στο εξωτερικό και λιγότερο στην Ελλάδα, τοδίκτυο εύρεσης εργασίας Eures που καταγράφει 1,4 εκατ. κενές θέσεις εργασίας ανά την Ευρώπη.
Χιλιάδες από αυτές τις προκηρύξεις, αφορούν και στο δημόσιο τομέα, κυρίως σε τοπικές υπηρεσίες, και σε εταιρείες του κράτους (σημείωση: καλύτερα κάντε την αναζήτηση στη γλώσσα της χώρας που επιθυμείτε να εργασθείτε). Το Eures δεν περιλαμβάνει όμως όλες τις προκηρύξεις. Αν ενδιαφέρεστε καλό θα είναι να ψάξετε συστηματικά σε πολλές πηγές αλλά και να γνωρίζετε ποια είναι τα δικαιώματά σας.
Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του δημόσιου τομέα, όπως π.χ. σε επιχειρήσεις του δημοσίου, κρατικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.
Προσοχή: Τα άλλα κράτη μπορεί να έχουν το δικαίωμα να απασχολούν σε ορισμένες θέσεις εργασίας μόνον δικούς τους υπηκόους, εφόσον όμως οι θέσεις αυτές συνεπάγονται:
- άσκηση δημόσιας εξουσίας και
- προάσπιση γενικών συμφερόντων του κράτους.
Πρόκειται κατά κανόνα για θέσεις στο διπλωματικό σώμα, τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και ασφάλεια, τις δικαστικές και φορολογικές αρχές. Ακόμα και στους τομείς αυτούς, όμως, οι θέσεις που δεν συνεπάγονται άσκηση δημόσιας εξουσίας πρέπει να είναι ανοικτές και στους υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ.
Για παράδειγμα: θέσεις εργασίας στους τομείς της διοίκησης ή της τεχνικής υποστήριξης δεν συνεπάγονται άσκηση εξουσίας, οπότε δεν πρέπει να προορίζονται μόνο για τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας.
Για να προσληφθείτε στο δημόσιο, ενδέχεται να απαιτείται αναγνώριση των προσόντων σας στη χώρα όπου θέλετε να εργαστείτε.
Σύμφωνα με οδηγίες που δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα σας χώρα δεν μπορεί να θεωρήσει υποδεέστερη την επαγγελματική εμπειρία σας για τον λόγο και μόνο ότι την αποκτήσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ:
- όταν πρέπει να αποφασιστεί για ποιες θέσεις είστε κατάλληλοι, εφόσον απαιτείται αρχαιότητα ή προϋπηρεσία για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό πρόσληψης
- κατά τον καθορισμό του μισθού ή άλλου όρου.
Κάθε επαγγελματική εμπειρία πρέπει να αξιολογείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εφόσον πρόκειται για καθορισμό αμοιβής, βαθμού στην ιεραρχία και άλλων όρων εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης του δημοσίου.
Επίσης απαγορεύεται να τίθενται άλλου είδους περιορισμοί πχ η υποχρέωση να είστε επί σειρά συγκεκριμένων ετών μόνιμος κάτοικος του κράτους. Η Επιτροπή έχοντας δεχθεί ανάλογες καταγγελίες (μάλιστα για εργασία στο ελληνικό δημόσιο) απαντά ότι «κάθε κανόνας που σας επιβάλλει να έχετε ζήσει κάποιο διάστημα στη νέα σας χώρα προτού σας επιτραπεί να εργαστείτε στο δημόσιο είναι παράνομος, εκτός αν για τη συγκεκριμένη θέση υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις».
Βασική προϋπόθεση αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα είναι η επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων, αν το επάγγελμά σας είναι νομικώς κατοχυρωμένο στη χώρα αυτή. Επίσης, η νέα σας χώρα μπορεί να σας ζητήσει να αποδείξετε ότι γνωρίζετε σε κάποιο βαθμό τη γλώσσα της χώρας.
ΔΗΜΗΤΡΑ  ΚΑΔΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου